İşveren Mali Sorumluluk Sigortaları

-  İş güvenliği veya S.S.K. müfettişleri tarafından tutulan raporlar (Onaylı kopya),
-  İş kazası ile ilgili tutanaklar,
-  İşçinin SGK bordrosu,
-  Kaza geçiren işçinin maaş bordrosu(Altı aylık),
-  İşçi ya da S.G.K. tarafından işverene tazminat davası açılmış ise dava dilekçesi,
-  İşveren aleyhine sonuçlanan mahkeme kararı, icra emri, ödeme makbuzları,
-  Dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname.
Ölümlerde ayrıca;
-  Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
-  Defin ruhsatı,
-  Veraset ilamı.
Maluliyet ve yaralanmalarda ayrıca;
-  Hastane raporu,
-  Maluliyet %’ sini gösteren rapor (Tam teşekküllü hastaneden),
-  Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı,
-  Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, fiş, reçete).