İşveren Mali Sorumluluk Sigortası ile çalışanların işyerinde uğrayacakları iş kazaları nedeni ile işverenin hukuki sorumluluğuna bağlı olarak ödemek zorunda olacağı tazminat taleplerini teminat altına alınır.

 

 

Ana Teminatlar
SSK ve işçi yakınlarının işverenden talep edeceği teminatlar
SSK tarafından sağlanan yardımların üzerinde kalan tazminat talepleri
SSK tarafından işverene rücu edilebilecek tazminat talepleri

 

 

İsteğe Bağlı Eklenebilen Teminatlar
İşçilerin işveren tarafından sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar sonucunda ortaya çıkan zararlar
İşçilerin görev nedeniyle bir başka yere gönderilmesi sırasında meydana gelen kazalar sonucunda zarar görmesi
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları