Çarpma -Çarpılma Hasarları 
Kasko Hasarları
 
Çarpma çarpışma durumlarında:
-  Poliçe fotokopisi,
-  Poliçe prim makbuzu,
-  Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya) veya maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
-  Tutanak tutulamadığı durumlarda, tutanak tutulamama nedeni ile birlikte detaylı hasar beyanı,
-  Alkol raporu (Onaylı kopya),
-  Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
-  Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
-  Yük taşıyan araçlarda sevk irsaliyesi ve kantar fişi,
-  Römork (Frigorifik kasa) hasarlarında uygunluk belgesi ve resimleri
-  Hasarlı aracın fotoğrafları,
-  Ağır hasarlı araçlarda trafikten çekme belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
-  Hurdaya ayrılan araçlarda da hurda belgesi, (Dosya açılıp ekspertiz yapıldıktan sonra alınacak belge konusunda şirket tarafından yönlendirme yapılacaktır.)
-  D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
-  Banka hesap bilgileri.
Hasarın T.C. sınırları dışında meydana gelmesi halinde ;
-  Hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanağın onaylı kopyası ve onaylı tercümesi,
-  Uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu ve bu raporun mahalli Türk Konsolosluğunca tasdiki.
Aracın Çalınması durumunda:
-  Karakol ilk müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
-  İlk müracaatın yapıldığı karakoldan alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
-  Oto hırsızlık masasından, oto hırsızlık masasının olmadığı illerde emniyetin ilgili biriminden alınacak bulunamadı yazısı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
-  Trafik belgesi fotokopisi (Tescil müdürlüğünden çalıntı kaşeli ruhsat alımında trafik belgesi de teslim alındığından, öncesinde fotokopisinin alınması gerekmektedir),
-  Aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube müdürlüğünden çalıntı kaşeli trafik tescil belgesi (Ruhsat) aslı (Bu belge için gerekli olan talep yazısı şirketimizden temin edilecektir),
-  Aracı kullananın sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
-  Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi dairesinden alınacak),
-  Aracın maliyedeki kaydının silindiğine dair belge, (Vergi dairesinden alınacak),
-  Vekâletname aslı (Örnek vekâlet Şirketimiz tarafından verilecektir),
-  Aracın geçerli kasko ve trafik poliçe asılları,
-  Prim ödeme makbuzları,
-  Aracın trafik dosyası (Araç satın alınırken verilen fatura, teknik belgeler, araç alımından sonra yatırılan vergi makbuzları, v.s.),
-  D/M (Dain-i Mürtehin/rehinli alacaklı) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
-  Aracın asıl ve yedek anahtarları,
-  Banka hesap bilgileri.
Yanma Durumlarında ayrıca:
-  İtfaiye Raporu.
Radyo – Teyp çalınması durumunda :
Radyo-Teyp çalınması halinde, poliçenizde orijinal veya opsiyonel donanım olarak verilen teminat sona erecektir. Araç üzerine yeniden radyo-teyp monte edilmesi halinde poliçenize ek teminat olarak eklenmesi için acentenizle irtibat kurmanız gerekmektedir.

-  Karakol başvuru müracaat ve görgü - tespit tutanağı (onaylı kopya),
-  Trafik tescil belgesi (ruhsat) ve sürücü belgesi (ehliyet) fotokopisi,
-  D/M (Dain-i Mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname.