Nakliyat Sigortaları

Emtea Sigortaları;
-  Poliçe (Sigortalı tarafından imzalı ve aslı olacak),
-  Fatura (Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti olacak),
-  Konşimento, hamule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi,
-  Kargo raporu,
-  Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri (İthalatta, giriş İhracatta, çıkış beyannamesi verilecek),
-  Gümrük muayene tutanağı,
-  Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),
-  Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi. Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),
-  Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise düzenlenir),
-  Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir),
-  Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse),
-  Banka hesap bilgileri.
Tekne Sigortaları;
-  Poliçe fotokopisi,
-  Prim makbuzu,
-  Beyan,
-  İşletme trafik tescil belgesi (Ruhsat),
-  Denize elverişlilik belgesi,
-  Sınıf (Class) Belgesi,
-  Güverte ve makine jurnalleri( Kaza ile ilgili ),
-  Meteoroloji raporu,
-  Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,
-  Deniz raporu (Kaptanın tuttuğu bir rapordur, yolculuk esnasında oluşan her türlü kazanın oluşunu mahkemeye gemi adamları ile birlikte tespit ettirir),
-  Banka hesap bilgileri.
Taşınan para ve kıymet sigortaları;
-  Hadise ile ilgili tutanak,
-  Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,
-  Detaylı talep yazısı,
-  Banka hesap bilgileri.