Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Mesuliyet) Hasarları

Trafik Sigortası Hasarları
Maddi hasarlarda: 
-  Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
-  Maddi hasarlı trafik kaza tespit tutanağı (Kazaya karışan araç sürücüleri tarafından ıslak imzalı)
-  Sigortalı ve mağdur araç sürücülerine ait alkol raporu (Onaylı kopya),
-  Mağdur aracın trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
-  Mağdur aracı kullanan kişinin sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
-  Mağdurun T.C.Kimlik numarası, şirket ise vergi levhası,
-  Poliçe fotokopisi,
-  Hasarlı aracın fotoğrafları,
-  Sigortalı araç sürücüsünün sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
-  Sigortalı araç trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
-  Başka bir sigorta şirketinden tazminat alıp almadığına dair yazı,
-  Banka hesap bilgileri.
Bedeni hasarlarda : Yaralanma durumunda:
-  Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
-  Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
-  Hastane epikriz raporu,
-  Tedavinin bittiğine dair kat-i doktor raporu,
-  Tedavi masraf belgelerinin aslı (Reçete, fatura, makbuz, ilaç kupürleri).
Maluliyet Durumlarında:
-  Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
-  Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
-  Maluliyet % sini gösteren maluliyet raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacak),
-  Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alınıp alınmadığına dair yazı.
Ölüm durumunda: 
-  Trafik kazası tespit tutanağı (Onaylı kopya),
-  Sigortalıya ait trafik tescil belgesi (Ruhsat) ve sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
-  Aile nüfus kayıt örneği,
-  Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
-  Veraset ilamı,
-  Defin ruhsatı,
-  Ölen kişinin kazanç durumunu gösterir belge,
-  Kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu.